ГлавнаяПартнерыКонтакты  
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН" 

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (062) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3
         (096) 703-11-82

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 Победа! Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования о взыскании ошибочно перечисленных средств.
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования нашего клиента - юридического лица о взыскании ошибочно перечисленных средств и взыскал...


Победа! Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования по взысканию задолженности.
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования нашего клиента – юридического лица о взыскании задолженности по поставке Товара и в...
Рассматривается вопрос о предоставление нотариусам права выдачи извлечения из Реестра прав на недвижимое имущество.
Министерством юстиции был разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государст...


Держреєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році буде здійснюватись за новою - удосконаленою та спрощеною - процедурою.
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Держа...
Система Orphus


Парламентарии предлагают отменить обязательное прохождение технического осмотра автомобилей
2 сентября 2009 г.

Парламентарии предлагают отменить обязательное прохождение технического осмотра автомобилей

 
В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона под № 5066 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены государственного технического осмотра транспортных средств»

Законопроектом предусматривается отмена прохождения транспортными средствами процедуры обязательного государственного технического осмотра автомобилей, при этом сама «процедура прохождения технического осмотра» останется неизменной и будет называться – проверкой технического состояния автомобилей, пройти которую можно будет на любом аккредитованном СТО.

 
Вноситься народним
депутатом України
А. С. Гриценком

 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо скасування державного технічного огляду транспортних засобів

Розділ І. Зміни до законів України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Внести до Закону України "Про дорожній рух"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2953-XII ( 2953-12 ) від 28.01.93, ВВР, 1993, N 31, ст.339 }
{ Додатково див. Постанову ВР
N 3914-XII ( 3914-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.146 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.414
N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.173
N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233
N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
N 1528-IV ( 1528-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.317
N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1
N 2249-IV ( 2249-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.116
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 } такі зміни:

1) частину другу статті 12 викласти у такій редакції:
«2. Посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов’язані:
забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, здійснювати контроль за станом їхнього здоров’я і дотриманням режиму праці та відпочинку;
забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та
дотримання екологічних вимог їх експлуатації; не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений законодавством строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції; не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів, правил дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому законодавством порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства або не пройшли перевірки технічного стану.»;

2) у статті 16:
абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
«мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні (маршрутні) листи, у визначених законодавством випадках, і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;»;
в абзаці сьомому частини другої слова «на державний технічний огляд» замінити словами «для перевірки технічного стану»;

3) у частині першій статті 29 слова «порядку і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду)» замінити словами «законодавством порядку і пройшли перевірку технічного стану (за винятком транспортних засобів, що не підлягають такій перевірці)»;

4) статтю 35 викласти у такій редакції:
«Стаття 35. Перевірка технічного стану транспортних засобів
Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі підлягають обов’язковій перевірці технічного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків передбачених цією статтею.
Не підлягають перевірці технічного стану транспортні засоби, зареєстровані на ім’я фізичних осіб, конструкція яких відповідає вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, і не були переобладнані, за виключенням:
1) транспортних засобів, зареєстрованих на ім’я фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
2) транспортних засобів, орендованих фізичними особами – підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
3)транспортних засобів спеціалізованого призначення;
4)транспортних засобів спеціального призначення.
Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно суб’єктами господарювання, акредитованими в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка проводиться в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
На кожний транспортний засіб, що визнаний технічно справним, видається талон про проходження перевірки технічного стану. Закупівля за державні кошти бланків таких талонів здійснюється органами, які ведуть реєстри суб’єктів господарювання, що проводять перевірку технічного стану. Зазначені суб’єкти господарювання отримують такі бланки за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не
пройшли обов’язкової чергової перевірки технічного стану, крім транспортних засобів, що не підлягають такій перевірці.
Центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту уповноважує та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних
машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок та інших
прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює державний
контроль за додержанням цими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері.
Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за одержанням цими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері.
Суб’єкти господарювання, що здійснюють перевірку технічного стану транспортних засобів, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України подають реєструючим органам інформацію про транспортні засоби, що пройшли перевірку технічного стану.
У разі не проходження транспортним засобом перевірки технічного стану (крім транспортних засобів, що не підлягають такій перевірці) протягом п’яти і більше років або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і y непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України чи уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (відомчої) реєстрації цього транспортного засобу.
Порядок проведення перевірки технічного стану транспортних
засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами.»;

5) у статті 37:
у частині першій слова «проходження державного технічного огляду» замінити словами «перевірку технічного стану»;
у частині другій слова «проходження державного технічного огляду» замінити словами «перевірку технічного стану (крім транспортних засобів, що не підлягають такій перевірці)».

2. Внести до Закону України "Про автомобільний транспорт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.105 )
{ В редакції Закону N 3492-IV ( 3492-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32, ст.273 } { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 } такі зміни:

статтю 23 викласти у такій редакції:
«Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів
Контроль технічного стану транспортних засобів включає:
перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками;
перевірку технічного стану транспортних засобів суб’єктами господарювання, уповноваженими в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.
У період між перевірками технічного стану відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник. На таксі, яке за результатами перевірки технічного стану відповідає нормативним вимогам до технічного стану, видається талон про проходження перевірки технічного стану з відміткою "таксі".
Порядок проведення перевірки технічного стану транспортних
засобів визначає Кабінет Міністрів України.
Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.».

3. Внести до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 11, ст.150 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 1964-XII ( 1964-12 ) від 11.12.91, ВВР, 1992, N 11, ст.151 } { Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 34-93 від 09.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.251 Законом N 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, N 1, ст. 3 } { В редакції Закону N 75/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.117 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147 N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39 N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 40, ст.361 N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78 N 1926-III ( 1926-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.363 N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 15.10.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 } { В редакції Закону N 427-V ( 427-16 ) від 06.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.68 } {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 586-VI від 24.09.2008р.; N 797-VI (797-17 ) від 25.12.2008 } такі зміни:

1) у стовбці 2, рядку 63 таблиці вилучити слова «та чергового технічного огляду»;

2) статтю 5 викласти у такій новій редакції:
«Стаття 5. Строки сплати податку
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів сплачується: фізичними особами - перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією,перереєстрацією транспортних засобів;
юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
За придбані протягом року юридичними особами транспортні
засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок
сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За придбані протягом року транспортні засоби юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, стандартів ЄВРО-3, ЄВРО-4 ТА ЄВРО-5, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.
За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року
з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру
податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні.
Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації
(перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року,
починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб
знято з реєстрації (перереєстровано).
Фізичні особи - платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.
Юридичні особи - платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних
транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по
водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого
самоврядування (сільських, селищних, міських).
Фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку.
У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку транспортних засобів не провадяться.»;

3) частину п’яту статті 6 наприкінці доповнити таким новим реченням:
«За придбані протягом року транспортні засоби юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, стандартів ЄВРО-3, ЄВРО-4 ТА ЄВРО-5, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.».

4. Внести до Закону України «Про міліцію»
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 4, ст. 20 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 583-XII ( 583-12 ) від 25.12.90, ВВР, 1991, N 4, ст. 21 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2484-XII ( 2484-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.526
N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст. 83 }
{ Про поширення дії додатково див. Постанову ВР
N 3135-XII ( 3135-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.234 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 62/94-ВР від 28.06.94, ВВР, 1994, N 26, ст.216
N 101/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 15, ст.102
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 }
{ Про поширення дії додатково див. Закон
N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.298 }
{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду
N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) від 03.06.99
N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) від 06.07.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 2537-III ( 2537-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.193
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176
N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст. 95
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.434
N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187
N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
N 3537-IV ( 3537-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.292
N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 540-VI ( 540-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.23
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137
N 1142-VI ( 1142-17 ) від 18.03.2009
N 1188-VI ( 1188-17 ) від 19.03.2009 } такі зміни:

в абзаці 2 пункту 21 частини першої статті 11 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану».

5. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122; 1985 р., 24, ст.553, № 44, ст.1056; 1986 р., № 15, ст.326, № 27, ст.539, № 29, ст.585, № 52, ст.1057; 1987 р., № 12, ст.226, № 25, ст.453, 454, № 35, ст.674, № 49, ст.1009; 1988 р., № 33, ст.808, № 52, ст.1184; 1989 р., № 19, ст.182, № 45, ст.634, № 49, ст.673; 1990 р., № 5, ст.59, 60, № 12, ст.194, № 18, ст.278, № 20, ст.313, № 22, ст.367; 1991 р., № 7, ст.45; № 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 39, ст.514, № 40, ст.527, № 45, ст.600; 1992 р., № 5, ст.40, № 32, ст.457, № 39 ст.570, № 47, ст.648; 1993 р., № 6, ст.35, № 15, ст.134, № 18, ст.189, № 22, ст.232, № 24, ст.256, № 34, ст.354, № 46, ст.427; 1994 р., № 12, ст.58, № 19, ст.111, № 20, ст.114, № 28, ст.236, 237, № 38, ст.349, № 41, ст.375, № 46, ст.413, № 49, ст.431; 1995 р., № 3, ст.20, № 10, ст.64, № 13, ст.85, 87, № 15, ст.103, № 22, ст.169, № 29, ст.223, № 34, ст.268; 1996 р., № 15, ст.70, № 25, ст.104, № 31, ст.145, № 46, ст.247, 251, № 52, ст.294, 305; 1997 р., № 1, ст.1, № 14, ст.114, № 29, ст.192; 1998 р., № 11 – 12, ст.45, № 35, ст.241; 1999 р., № 5 – 6, ст.45, № 16, ст.96, № 19, ст.173, № 34, ст.285, № 41, ст.373, № 49, ст.429; 2000 р., № 10, ст.79, № 23, ст.179, № 24, ст.183, № 30, ст.240, № 35, ст.280, № 45, ст.377, № 46, ст.396, № 50, ст.436; 2001 р., № 1, ст.3, № 13, ст.66, № 22, ст.107, № 23, ст.115 – 117, № 27, ст.132, № 41, ст.201; 2002 р., № 2, ст.10, № 5, ст.33, № 6, ст.45, № 11, ст.81, № 17, ст.121, № 29, ст.195, № 50, ст.366; 2003 р., № 1, ст.2, № 10, ст.87, № 13, ст.91, № 23, ст.147, № 26, ст.196, № 27, ст.209, № 28, ст.214, № 29, ст.233, № 30, ст.242, 244; 2004 р., № 7, ст.58, № 8, ст.65, № 12, ст.156, № 14, ст.194, № 19, ст.251, № 32, ст.394, № 36, ст.434, № 38, ст.469; 2005 р., № 1, ст.1, № 4, ст.106, № 5, ст.110, 118, № 10, ст.187, № 25, ст.335, № 27, ст.359, № 28, ст.374, № 48, ст.483, № 52, ст.565; 2006 р., № 5 – 6, ст.74, № 13, ст.110, № 19 – 20, ст.160, 162, № 30, ст.258, № 31, ст.402, № 33, ст.280; 2007 р., № 9, ст.67, № 10, ст.91, № 13, ст.130, № 16, ст.213, 219, № 31, ст.402, № 34, ст.445) (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008р.) такі зміни:

1) у частині першій статті 121 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану»;

2) частину другу статті 127-1 вилучити;

3) у частині першій статті 128 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану», а слова «чи без ліцензійної картки на транспортний засіб» замінити словами «,у визначених законодавством випадках».

4) у частинах першій та другій статті 260 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану»;

5) у назві та частинах першій і другій статті 265-3 слова «державного технічного огляду» замінити словами «перевірки технічного стану».

Розділ ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шестидесяти днів з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
2) забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону.
3) забезпечити передачу Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України центральному органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту реєстрів суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів.

Голова Верховної Ради України

 
Повышение платы за образование в 2009 и 2010 держа... Назад Что писать в протоколе, возражая ГАИ... →

Далее по теме:

Вместо обязательного технического осмотра владельцы транспортных средств теперь будут проходить обязательный технический контроль

 
Вместо обязательного технического осмотра владельцы транспортных средств теперь будут проходить обязательный технический контроль
04.08.2011 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок»...


Президент Украины предлагает отменить технический осмотр транспортных средств

 
Президент Украины предлагает отменить технический осмотр транспортных средств
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок»...


Для прохождения техосмотра транспортного средства медицинская справка теперь не требуется

 
Для прохождения техосмотра транспортного средства медицинская справка теперь не требуется
Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление № 606 от 09.07.2008 года «Об утверждении Порядка проведения государственного технического осмотра колесных транспортных средств», которым исключил медицинскую справку о пригодности водителя для управления средством соответствующей категории из...


Теперь при покупке автомобиля придется платить сбор на обязательное пенсионное страхование

 
Теперь при покупке автомобиля придется платить сбор на обязательное пенсионное страхование
Вступил в силу Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», которым устанавливается обязанность физических и юридических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, уплачивать сбор на обязательное государст...


Вступил в силу порядок проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния транспортных средств

 
Вступил в силу порядок проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния транспортных средств
05.03.2012 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 137 от 30.01.2012 года «Об утверждении Порядка проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния транспортных средств, технической описи и образца протокола проверки технического состоян...


ГлавнаяПартнерыКонтакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта