ГлавнаяЮристы компанииКонтактыОбратная связь
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА                     

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                    [email protected]
тел.: (062) 334-99-77                                 Icq.:455689886
         (095) 407-407-3                                Skype: ukrainianlawyers                 


Победа! Ленинский районный суд города Донецка вынес решение в пользу клиента ЮК «Основной Закон»
Юристами нашей компании было подготовлено исковое заявление о взыскании части уплаченных коммунальных платежей с лица, которое по закону должно оплачи...


Хозяйственный суд Донецкой области отказал в удовлетворении иска
Хозяйственный суд Донецкой области отказал в удовлетворении иска


Государственная таможенная служба Украины принимает меры по борьбе с коррупцией
12 мая 2010 года Государственная таможенная служба Украины издала Приказ № 476 «О мерах по предотвращению и противодействию коррупции в пунктах пропус...


Акционерное общество может быть преобразовано в частное предприятие
В связи с принятием Закона Украины «Об акционерных обществах» актуальным стал вопрос перевода акционерных обществ в другие формы субъектов хозяйствова...
Система Orphus


Государственная таможенная служба Украины принимает меры по борьбе с коррупцией
21 мая 2010 г.

Государственная таможенная служба Украины принимает меры по борьбе с коррупцией

 
12 мая 2010 года Государственная таможенная служба Украины издала Приказ № 476 «О мерах по предотвращению и противодействию коррупции в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в зонах таможенного контроля».

Соглсно приказу должностным лицам таможенной службы Украины при исполнении служебных обязанностей в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в зонах таможенного контроля запрещается иметь при себе наличные деньги в иностранной валюте, а также наличные деньги в национальной валюте в размере более 100 грн. Кроме того указанным лицам в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в зонах таможенного контроля запрещается пользоваться любыми средствами связи, кроме служебных.

В автотранспортных средствах должностнх лиц таможенной службы Украины, находящихся в пределах пунктов пропуска через государственную границу Украины, также запрещается иметь наличные средства в иностранной валюте и в национальной валюте в размере, превышающем 100 грн.

Средства связи и наличные деньги в размере, превышающем установленный приказом максимум, подлежат передаче на хранение ответственному лицу перед началом работы.

Персональную ответственность за выполнение настоящего приказа будут нести начальники таможен.
 
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 12 травня 2010 року N 476
Про заходи щодо запобігання та протидії корупції у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю

З метою підвищення ефективності у напрямку реалізації митною службою України державної антикорупційної політики, запобігання та протидії корупції у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю, а також забезпечення дієвого контролю за додержанням посадовими особами митної служби України вимог Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1947 (із змінами і доповненнями), наказую:

1. Установити, що під час виконання службових обов’язків у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю посадовим особам митної служби України забороняється:

користуватися у пунктах пропуску через державний кордон України та зонах митного контролю засобами зв’язку (крім службових);

мати при собі в зонах митного контролю готівкові кошти:
- в іноземній валюті;
- у національній валюті (понад 100 грн.);

мати в автотранспортних засобах, що належать посадовим особам митної служби України (на керування якими вони мають право), які знаходяться в межах пунктів пропуску через державний кордон України, готівкові кошти:
- в іноземній валюті;
- у національній валюті (понад 200 грн.).

2. Установити, що:

2.1. Засоби зв’язку (крім службових), а також готівкові кошти (понад норми, установлені в пункті 1 цього наказу) підлягають переданню на зберігання відповідальній особі (старшому зміни) перед початком роботи.

2.2. Засоби зв’язку (крім службових), а також готівкові кошти (понад норми, установлені в пункті 1 цього наказу) зберігаються в окремому сейфі (металевій шафі), який замикається на ключ і опечатується особистою печаткою відповідальної особи (старшого зміни), і можуть видаватися тільки після закінчення роботи.
Ключ від окремого сейфа (металевої шафи) зберігається у відповідальної особи (старшого зміни).
Відповідальна особа (старший зміни) передає цей ключ відповідальній особі (старшому зміни) наступної зміни під підпис.

2.3. Операції з прийняття-передання засобів зв’язку (крім службових), а також готівкових коштів (понад норми, установлені в пункті 1 цього наказу) посадовими особами митної служби України повинні відображатися в Журналі обліку операцій з прийняття-передання засобів зв’язку (крім службових), а також готівкових коштів (форма Журналу наведена у додатку), який ведеться відповідальними особами (старшими змін). Аркуші Журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені гербовою печаткою митниці.

2.4. Автотранспортні засоби, що належать посадовим особам митних органів (на керування якими вони мають право), під час виконання цими особами службових обов’язків можуть перебувати в межах пунктів пропуску через державний кордон України в спеціально відведених для цього наказом митного органу місцях. Копії відповідних свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів) транспортних засобів здаються до відділів (секторів) кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції митних органів.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць у п’ятиденний термін вжити відповідних заходів для реалізації положень даного наказу, про що письмово проінформувати Голову Служби.

4. Персональну відповідальність за неналежне виконання цього наказу покласти на начальників регіональних митниць, митниць.

5. Вимоги абзацу 2 пункту 1 зазначеного наказу не поширюються на посадових осіб центрального апарату Держмитслужби України, керівників митних органів та їх заступників, а також посадових осіб митної служби України, що тимчасово перебувають у зонах митного контролю та пунктах пропуску через державний кордон України на підставі наказу Державної митної служби України, регіональної митниці, митниці у службових справах.

6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 19.10.2009 N 986 "Про обмеження для працівників митних органів під час виконання ними службових обов’язків".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби І. Г. Калєтнік


 
Акционерное общество может быть преобразовано в ча... Назад

Далее по теме:

Налоговые разъяснения теперь будут утверждаться приказами

 
Налоговые разъяснения теперь будут утверждаться приказами
Правительство на своем расширенном заседании 27 января 2010 года одобрило подготовленный Госкомпредпринимательством проект Постановления «О предоставлении официальных разъяснений».


Гражданам, имеющим невыполненные кредитные обязательства, могут запретить выезд за рубеж

 
Гражданам, имеющим невыполненные кредитные обязательства, могут запретить выезд за рубеж
Такая позиция Президента Украины, изложенная в Указе № 813/2009, направлена на обеспечение восстановления стабильности в банковской системе...


Изменения в "Единый таможенный тариф"

 
Изменения в "Единый таможенный тариф"
Товары и иные предметы, ввозимые на таможенную территорию Украины и вывозимые за пределы этой территории, будут облагаться налогом только в том случае, если их таможенная стоимость будет превышать сумму, еквивалентную 100 евро. Подобное предложение содержится в законопроекте № 5409 от 04.12.2009 год...


Госфинуслуг решил отменить свой незаконный запрет на досрочный возврат депозитов

 
Госфинуслуг решил отменить свой незаконный запрет на досрочный возврат депозитов
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины отменила свое распоряжение №1203 от 15 октября 2008 года "О временных мерах по обеспечению стабильности деятельности кредитных союзов", которым был введен временный мораторий на досрочное


Некоторые вопросы касательно преимущественного права акционеров на покупку акций частного общества

 
Некоторые вопросы касательно преимущественного права акционеров на покупку акций частного общества
Преимущественное право акционеров частного общества и самого общества на приобретение акций данного общества не распространяется на случаи перехода права собственности на ценные бумаги данного общества в результате их наследования или правопреемства – значится в письме государственной комиссии по це...


ГлавнаяЮристы компанииКонтактыОбратная связь    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта