ГлавнаяПартнерыКонтакты  
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН" 

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (062) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3
         (096) 703-11-82

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 Победа! Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования о взыскании ошибочно перечисленных средств.
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования нашего клиента - юридического лица о взыскании ошибочно перечисленных средств и взыскал...


Победа! Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования по взысканию задолженности.
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования нашего клиента – юридического лица о взыскании задолженности по поставке Товара и в...
Рассматривается вопрос о предоставление нотариусам права выдачи извлечения из Реестра прав на недвижимое имущество.
Министерством юстиции был разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государст...


Держреєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році буде здійснюватись за новою - удосконаленою та спрощеною - процедурою.
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Держа...
Система Orphus


Закон № 1451-VI вступит в силу 1 сентября 2009 года
25 августа 2009 г.

Закон № 1451-VI вступит в силу 1 сентября 2009 года

 
Принятый 4 июня 2009 года Закон Украины № 1451-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам налогообложения услуг по международным перевозкам пассажиров, багажа и грузов, международным отправлениям, международному лизингу и международному ремонту товаров» вступает в силу согласно особенному порядку, предусмотренному в самом нормативном акте.

В самом законе определено, что он вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, на который выпадает 30 календарный день с дня его опубликования, кроме пункта 2 раздела I Закона, который вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, на который выпадает 90 календарный день со дня его опубликования.

Текст Закона был опубликован в газете «Урядовий кур’єр» 2 июля 2009 года. Таким образом, Закон № 1451-VI частично вступит в силу 1 сентября 2009 года
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів
Додатково див. лист
Державної митної служби України
від 22 липня 2009 року N 11/8-10.15/6988-ЕП,
лист Міністерства юстиції України
від 19 серпня 2009 року N 10778-0-33-09-34
 
Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 1 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288) доповнити новими пунктами 42 - 44 такого змісту:
"42) міжнародний ремонт - операції з надання послуг з усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або характеристик, що не призводять до зміни кодів цих товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;
43) міжнародне експрес-відправлення - належним чином упаковані товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником будь-яким видом транспорту через митний кордон України з метою доставки одержувачу в обумовлений сторонами строк. Для цілей оподаткування митом міжнародне експрес-відправлення прирівнюється до міжнародного поштового відправлення;
44) міжнародне поштове відправлення - товари та інші предмети, які класифікуються такими згідно із Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", у тому числі за правилами Всесвітнього поштового союзу".
2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270):
1) пункт "ж" частини першої статті 19 після слів "та тимчасово" доповнити словами "у тому числі з метою ремонту";
2) пункт "а" статті 20 виключити.
3. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити пунктами 1.19 - 1.26 такого змісту:
"1.19. Послуга з міжнародного перевезення - послуга з перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів та міжнародних відправлень будь-яким транспортним засобом, якщо таке перевезення здійснюється територією двох чи більше країн і при цьому пункт відправлення або пункт призначення, або той і той знаходяться на території України. При цьому з метою оподаткування резидентський статус сторін договору про такі перевезення не береться до уваги.
1.20. Послуга з міжнародного перевезення пасажирів та їхнього багажу автомобільним транспортом - транспортні послуги платника цього податку з перевезення пасажирів та їхнього багажу за винагороду або безоплатно, якщо до такого договору про перевезення застосовуються норми Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу від 1 березня 1973 року.
1.21. Послуга з міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом - транспортні послуги платника цього податку з перевезення вантажів транспортними засобами за винагороду, якщо зазначені в договорі місце прийняття вантажу для перевезення і місце, передбачене для його доставки, знаходяться у різних країнах, з яких одна є Україною, та до такого договору про перевезення застосовуються норми Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19 травня 1956 року.
1.22. Суцільна (неподільна) послуга з міжнародного перевезення пасажирів, багажу, вантажів та міжнародних відправлень - послуга з перевезення (доставки) пасажирів, їхнього багажу, вантажів та міжнародних відправлень від пункту відправлення (прийняття вантажу або міжнародного відправлення для перевезення) на території України до пункту митного оформлення, від пункту митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України та/або між пунктами за межами митного кордону України, а також від пункту відправлення (прийняття вантажу або міжнародного відправлення для перевезення) за межами території України до пункту митного оформлення у межах державного кордону України, від пункту митного оформлення до пункту призначення (доставки) у межах митного кордону України.
Якщо платник податку надає суцільну (неподільну) послугу з міжнародного перевезення автомобільним транспортом пасажирів, їхнього багажу або вантажів, то для цілей оподаткування вартість такої послуги поділяється пропорційно відрізкам перевезення, щодо яких встановлено різні ставки оподаткування цим податком чи звільнення від оподаткування.
1.23. Міжнародне експрес-відправлення (далі - міжнародне відправлення) - належним чином упаковані товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником будь-яким видом транспорту через митний кордон України з метою доставки одержувачу в обумовлений сторонами строк. Митний та податковий режими міжнародного експрес-відправлення є тотожними митному та податковому режимам міжнародного поштового відправлення.
1.24. Міжнародне поштове відправлення (далі - міжнародне відправлення) - товари та інші предмети, які класифікуються такими згідно із Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", у тому числі за правилами Всесвітнього поштового союзу.
1.25. Транспортний засіб - наземний, підземний, водний, підводний, повітряний та космічний моторизований засіб, призначений для перевезення пасажирів та їх багажу, вантажів і міжнародних відправлень.
1.26. Ремонт - операції з надання послуг з усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або їх характеристик.
Міжнародним вважається ремонт, який підпадає під визначення пункту 42 статті 1 Митного кодексу України";
2) у статті 3:
підпункти 3.1.1 - 3.1.3 пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1.1. поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, у тому числі операції з:
передачі права власності на об’єкт застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця;
передачі об’єкта фінансового лізингу в розпорядження лізингоотримувача;
поставки послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів автомобільним транспортом, а також міжнародних відправлень будь-яким видом транспорту на відрізку від пункту їх відправлення (прийняття для перевезення) на митній території України до пункту їх митного оформлення, а також від пункту їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) на митній території України;
поставки послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів (крім міжнародних відправлень) будь-яким видом транспорту (крім автомобільного) на відрізку від пункту їх відправлення (прийняття для перевезення) на митній території України до пункту проведення прикордонного контролю з їх випуску за межі державного кордону України, а також від пункту прикордонного контролю з їх впуску у межі державного кордону України до пункту їх призначення (доставки) на митній території України;
в інших випадках, визначених цим Законом;
3.1.2. ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорту) згідно з положеннями глав 29 - 30 Митного кодексу України.
З метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюються операції з ввезення на митну територію України:
об’єкта лізингу (крім повернення об’єкта оперативного лізингу, раніше наданого (вивезеного) лізингодавцем чи іншою особою за його дорученням з території України у митному режимі тимчасового вивезення (ввезення) для вільного обігу згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України);
об’єкта майнової застави на користь заставодержателя (іншої особи за його дорученням);
майна, переданого у схов (відповідальне зберігання) або в користування чи розпорядження;
товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України для їх подальшого вільного обігу на території України (крім поставки на територію іншого магазину безмитної торгівлі, митного складу та спеціальної митної зони (тільки для спеціальних митних зон, які відповідно до закону мають тотожні умови оподаткування цим податком);
продуктів переробки (готової продукції) з-під митного режиму переробки на митній території України згідно з положеннями глави 38 Митного кодексу України;
продуктів переробки (готової продукції) з-під митного режиму переробки за межами митної території України згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України (крім транспортних засобів, які відправлялися під митним режимом переробки за межі митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територію України для їх подальшого вільного обігу);
товарів (супутніх послуг) за будь-якими іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (супутні послуги) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пов’язано з поверненням товарів у зв’язку з припиненням дії зазначених договорів;
в інших випадках, визначених цим Законом.
Не вважаються імпортом та звільняються від оподаткування цим податком операції з поставки товарів (супутніх послуг) на митну територію України під митним режимом знищення або зруйнування згідно з положеннями глави 40 Митного кодексу України чи під митним режимом відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальші операції з поставки таких товарів (супутніх послуг) на митній території України оподатковуються у загальному порядку;
3.1.3. поставка (вивезення, пересилання) товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорту) згідно з положеннями глав 31 - 32 Митного кодексу України за кошти або інші види компенсацій (винагороди).
З метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюються:
поставка послуг з міжнародного перевезення пасажирів, багажу та вантажів, а також міжнародних відправлень у випадках, визначених підпунктом 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 цього Закону;
поставка товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України;
поставка об’єкта фінансового лізингу за межі митного кордону України;
в інших випадках, визначених цим Законом.
Не вважаються експортом операції з поставки товарів або послуг за межі митного або державного кордону України, які не є об’єктом оподаткування цим податком згідно з пунктом 3.2 статті 3 цього Закону або звільняються від оподаткування цим податком згідно з пунктом 5 статті 5 цього Закону (крім підпунктів 5.1.2 і 5.1.7 пункту 5.1 та пункту 5.2 статті 5 цього Закону)";
у пункті 3.2:
підпункт 3.2.14 викласти в такій редакції:
"3.2.14. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень";
доповнити підпунктами 3.2.15 і 3.2.16 такого змісту:
"3.2.15. вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числі об’єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту;
3.2.16. поставка товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальша поставка таких товарів (супутніх послуг) на митній території України або за її межі оподатковується за відповідними ставками податку, визначеними у статті 6 цього Закону";
3) у статті 5:
перше речення пункту 5.4 доповнити словами "до моменту їх обробки або переробки на митній території України";
пункти 5.15 і 5.16 викласти в такій редакції:
"5.15. Звільняються від оподаткування цим податком операції з поставки послуг з перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів та міжнародних відправлень під митним режимом транзиту територією України згідно з положеннями глави 33 Митного кодексу України.
5.16. Звільняються від оподаткування цим податком операції з надання послуг, що включаються до складу портових зборів згідно із законодавством, на користь осіб, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів та міжнародних відправлень від пункту перетину державного кордону України до пункту (місця) митного оформлення на території України при їх прибутті (отриманні) на митну територію України, а також від пункту (місця) митного оформлення на території України до пункту перетину державного кордону України";
4) у статті 6:
підпункт 6.2.4 пункту 6.2 викласти в такій редакції:
"6.2.4. поставка послуг з міжнародного перевезення пасажирів, їхнього багажу та вантажів автомобільним транспортом, а також поставка міжнародних відправлень будь-яким видом транспорту на відрізку від пункту (місця) їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України, між пунктами, які знаходяться за межами державного кордону України, а також від пункту їх відправлення (прийняття для перевезення) за межами державного кордону України до пункту (місця) їх митного оформлення на території України;
поставка послуг з міжнародного перевезення пасажирів, їхнього багажу та вантажів іншими видами транспорту, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, за межами державного кордону України.
Якщо поставка послуг з міжнародного перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи з міжнародних відправлень здійснюється у вигляді продажу квитків, інших проїзних документів, укладення брокерських, агентських, комісійних чи інших договорів (рахунків) з посередниками або довіреними особами, то винагорода таких осіб оподатковується за ставкою, передбаченою підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 цієї статті";
пункт 6.3 викласти в такій редакції:
"6.3. Нульова ставка податку не застосовується до операцій з поставки товарів (супутніх послуг) за межі митного або державного кордону України, якщо операція з поставки таких товарів (супутніх послуг) не вважається об’єктом оподаткування згідно з пунктом 3.2 статті 3 цього Закону або звільняється від оподаткування цим податком згідно з пунктом 5 статті 5 цього Закону (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7 та пункту 5.2 статті 5 цього Закону, до яких застосовується така нульова ставка податку), а також для транспортних засобів, які відправлялися під митним режимом переробки за межі митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територію України для їх подальшого вільного обігу".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає 30 календарний день з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає 90 календарний день з дня його опублікування.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
4 червня 2009 року
N 1451-VI 
Снова увеличены размеры расходов на информационно-... Назад Президент Украины предлагает внести изменения в Ко... →

Далее по теме:

Верховная Рада приняла Закон упрощающий процедуру проведения государственных закупок

 
Верховная Рада приняла Закон упрощающий процедуру проведения государственных закупок
Принятый 17.05.2011 года Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок» вступит в силу через 60 дней после его опубликования.


17.09.2011 года вступит в силу Закон Украины «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта в продукции»

 
17.09.2011 года вступит в силу Закон Украины «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта в продукции»
Законом закрепляется, что возмещение вреда не зависит от вины производителя продукции, а также от того, находился ли потерпевший с ним в договорных отношениях или нет.


Законодатель отменил обязанность подачи выписок и извлечений из ЕГР

 
Законодатель отменил обязанность подачи выписок и извлечений из ЕГР
01 января вступит в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно необходимости обязательной подачи выписок и извлечений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей».


В 2010 году вступит в силу Закон, регламентирующий минимальную заработную плату в почасовом размере

 
В 2010 году вступит в силу Закон, регламентирующий минимальную заработную плату в почасовом размере
1 января 2010 года вступит в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно почасовой оплаты труда» от 25.06.2009 года №1574-VI.


Исполнительная служба будет работать эффективнее

 
Исполнительная служба будет работать эффективнее
09.03.2011 года вступит в силу Закон Украины «Об исполнительном производстве» в новой редакции...


ГлавнаяПартнерыКонтакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта