ГлавнаяПартнерыКонтакты  
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН" 

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (062) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3
         (096) 703-11-82

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 Победа! Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования о взыскании ошибочно перечисленных средств.
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования нашего клиента - юридического лица о взыскании ошибочно перечисленных средств и взыскал...


Победа! Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования по взысканию задолженности.
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования нашего клиента – юридического лица о взыскании задолженности по поставке Товара и в...
Рассматривается вопрос о предоставление нотариусам права выдачи извлечения из Реестра прав на недвижимое имущество.
Министерством юстиции был разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государст...


Держреєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році буде здійснюватись за новою - удосконаленою та спрощеною - процедурою.
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Держа...
Система Orphus


Президент Украины предлагает внести изменения в Конституцию
26 августа 2009 г.

Президент Украины предлагает внести изменения в Конституцию

 
25 августа 2009 года Президент Украины подписал Указ № 671/2009 «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины»

В Указе отмечено, что всенародное обсуждение проекта Закона должно быть проведено до 1 декабря 2009 года, с этой целью проект Закона будет опубликован в информационном бюллетене «Официальный вестник Президента Украины», а также в иных печатных средствах массовой информации.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 671/2009

Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»

Ураховуючи, що за Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, народу належить виключне право визначати і змінювати конституційний лад у державі, з метою забезпечення всебічного обговорення пропозицій щодо системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, керуючись статтями 5, 38, 69 і 102 Конституції України, постановляю:

1. Винести на всенародне обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», внесений на розгляд Верховної Ради України Президентом України, для визначення позиції громадян України стосовно основних положень проекту.
Здійснити опублікування проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник Президента України», а також запропонувати друкованим засобам масової інформації опублікувати цей проект Закону для якомога ширшого ознайомлення громадян України з його положеннями.
Всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» провести до 1 грудня 2009 року.

2. Національному інституту стратегічних досліджень:
забезпечити узагальнення із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук та фахівців пропозицій, що надходитимуть у процесі всенародного обговорення законопроекту;
організувати за участю Національної академії наук України проведення у строк, визначений для всенародного обговорення, соціологічних досліджень щодо ставлення громадян України до основних положень проекту та про результати поінформувати до 15 листопада 2009 року;
підготувати за результатами всенародного обговорення та подати до 15 грудня 2009 року сформульовані узагальнені пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України».

3. Секретаріату Президента України забезпечити проведення за участю Національної академії наук України, Академії правових наук України, правозахисник громадських організацій, провідних учених-юристів, політологів інтернет-конференцій, дискусій у режимі он-лайн, інших заходів для обговорення та роз’яснення змісту положень проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» з використанням Офіційного інтернет-представництва Президента України в мережі Інтернет.

4. Запропонувати телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації запровадити рубрики та цикли передач, публікації з обговорення основних положень проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», залучивши до участі в них провідних учених у галузі конституційного права, інших науковців та широкі кола громадськості.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям всебічно сприяти проведенню всенародного обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України».

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
25 серпня 2009 року

Закон № 1451-VI вступит в силу 1 сентября 2009 год... Назад Национальный банк Украины может снова запретить до... →

Далее по теме:

Верховная Рада собирается внести изменения в Конституцию

 
Верховная Рада собирается внести изменения в Конституцию
Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины»...


Президент Украины предлагает усилить гарантии независимости судей

 
Президент Украины предлагает усилить гарантии независимости судей
Президентом Украины был внесен на рассмотрение Верховной Рады проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий независимости судей)...


Предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины будет запрещено

 
Предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины будет запрещено
Президент подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг». Данный Закон вступит в силу со дня, следующего за его опубликованием...


Президент подписал Закон, касающийся регулирования градостроительной деятельности

 
Президент подписал Закон, касающийся регулирования градостроительной деятельности
Принятый 17.11.2011 года Верховной Радой Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» был возвращен с подписи Президента.


Президент Украины предлагает отменить технический осмотр транспортных средств

 
Президент Украины предлагает отменить технический осмотр транспортных средств
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок»...


ГлавнаяПартнерыКонтакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта