ГлавнаяПартнерыКонтакты  
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН" 

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (062) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3
         (096) 703-11-82

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 Победа! Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования о взыскании ошибочно перечисленных средств.
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования нашего клиента - юридического лица о взыскании ошибочно перечисленных средств и взыскал...


Победа! Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования по взысканию задолженности.
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования нашего клиента – юридического лица о взыскании задолженности по поставке Товара и в...
Рассматривается вопрос о предоставление нотариусам права выдачи извлечения из Реестра прав на недвижимое имущество.
Министерством юстиции был разработан проект Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государст...


Держреєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2014 році буде здійснюватись за новою - удосконаленою та спрощеною - процедурою.
Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Держа...
Система Orphus


Национальный банк Украины может снова запретить досрочное снятие депозитов
27 августа 2009 г.

Национальный банк Украины может снова запретить досрочное снятие депозитов

 
Правлением Национального банка Украины разработан проект изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положение о порядке осуществления банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами, который на прошлой неделе был размещен на официальном сайте НБУ.

Если изменения вступят в силу, вкладчики не смогут требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада, то есть забрать вклад досрочно будет невозможно.
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національним банком України розроблено проект Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах та Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами (далі – проект Змін).
Проект Змін розроблений з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 24.07.2009 № 1617-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків” (далі – Закон), прийнятого з метою врегулювання проблемних питань, пов’язаних з фінансовим оздоровленням банківської системи в умовах кризи. Положення Закону, зокрема, стосуються спрощеного порядку реорганізації банків, а також особливостей виконання банком зобов’язань перед кредиторами в рамках процедури тимчасової адміністрації.

ПРОЕКТ
 
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
 
від 2009р. №
м. Київ

 
Про затвердження Змін до
Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземній валютах
та Положення про порядок
здійснення банками України
вкладних (депозитних) операцій з
юридичними і фізичними особами 
Відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про Національний банк
України” та з метою приведення нормативно-правових актів Національного
банку України у відповідність до вимог Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з
фінансового оздоровлення банків” Правління Національного банку України

постановляє:

1. Унести у главу 19 Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зі
змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за
№ 1172/8493 такі зміни:
1.1. У третьому абзаці пункту 19.2 слово “перетворення” замінити
словом “виділення”.
1.2. Пункт 19.7 викласти в такій редакції:
“19.7. Зміна рахунків клієнтів не здійснюється в разі зміни найменування банку,
яка не пов‘язана з його реорганізацією, а також у разі зміни найменування
банку у зв‘язку з проведенням його реорганізації шляхом перетворення. 2
У цих випадках:
- банк зобов‘язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку,
встановленому внутрішніми положеннями банку;
- нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються”.

2. Доповнити пункт 3.3 глави 3 Положення про порядок здійснення
банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними
особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 03.12.2003 № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.12.2003 за № 1256/8577 (зі змінами), новим абзацом такого змісту:
“Вкладники банку не мають права вимагати припинення або
дострокового виконання зобов’язання банку за договором банківського вкладу
(депозиту) у випадках, визначених Законом України “Про банки і банківську
діяльність”. У цих випадках банк не виконує дії щодо вимоги вкладника,
визначені цим пунктом Положення”.

3. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома
Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків
для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників
територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.В.о. Голови А.В.Шаповалов
ПОГОДЖЕНО
Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків

____________________ В.М. Кравець

____________________2009р.


 
Президент Украины предлагает внести изменения в Ко... Назад Упрощена система аренды нежилых помещений бюджетны... →

Далее по теме:

Национальный банк Украины обнародовал перечень банков, пребывающих на стадии ликвидации

 
Национальный банк Украины обнародовал перечень банков, пребывающих на стадии ликвидации
Согласно сообщения Национального банка Украины по состоянию на 19.03.2010 года на Украине ликвидируются восемнадцать банков...


Госфинуслуг решил отменить свой незаконный запрет на досрочный возврат депозитов

 
Госфинуслуг решил отменить свой незаконный запрет на досрочный возврат депозитов
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины отменила свое распоряжение №1203 от 15 октября 2008 года "О временных мерах по обеспечению стабильности деятельности кредитных союзов", которым был введен временный мораторий на досрочное


Национальный банк Украины оговорил недопустимость необоснованного повышения ставок по кредитам.

 
Национальный банк Украины оговорил недопустимость необоснованного повышения ставок по кредитам.
В письме от 27.02.2009 №18-311/878-3001 Национальный банк Украины оговорил недопустимость необоснованного повышения ставок по кредитам. В тексте этого письма НБУ отмечается: "В большинстве случаев банки уведомляют об изменении процентной ставки по кредиту, не указывая конкретных обстоятельств, выну...


Запущен проект "Биржа депозитов".

 
Запущен проект "Биржа депозитов".
Запущен проект "Биржа депозитов". ООО "Украинская тендерная система" открыла новый сервис deposit.tender.ua.. «Биржа депозитов» представляет собой структурированную доску объявлений, с возможностью как самостоятельного поиска вариантов в базе, так и личной подачи заявки. «Биржа депозитов» является о...


Возврат депозитов вкладчикам банков "Европейский" и "Национальный стандарт"

 
Возврат депозитов вкладчикам банков "Европейский" и "Национальный стандарт"
Мы открываем новую практику предоставления правовой помощи лицам, потерявшим свои депозитные вклады в банках «Европейский» и «Национальный стандарт».


ГлавнаяПартнерыКонтакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта