ГлавнаяИз зала судаКарта проездаЮристыКонтактыСообщение
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                    [email protected]
тел.: (062) 334-99-77                                 Icq.:455689886
         (095) 407-407-3                                                         


Победа! Ворошиловским районным судом города Донецка наложен арест на имущество супругов, подлежащее разделу
Районный суд, принимая меры обеспечения иска, выходил из того, что имущество, на которое был наложен арест, является общей совместной собственностью с...


Победа! Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил требования истца о взыскании задолженности по оплате за поставленный товар
Очередной победой закончилось судебное разбирательство о взыскании задолженности по оплате за поставленный товар...


Ответственность за нарушение санитарного законодательства
Постановлением Кабинета Министров Украины № 1152 от 30.10.2009 года "О предотвращении распространению гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых рес...


На Украине введен карантин
С 30 октября 2009 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 1152 на всей территории Украины введен высший уровень опасности распространения гри...
Система Orphus


Договор на предоставление услуг

Нижеследующий документ являет собой договор на предоставление услуг. Обратите внимание, что, составляя актуальный договор о предоставлении услуг, необходимо вносить в представленный шаблон изменения, основанные на знании конкретной ситуации. Именно поэтому мы рекомендуем вам обратиться к услугам наших специалистов

ДОГОВІР № _______
на розміщення зовнішньої реклами
м. _______ «__» _______ 200_ року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «……….», надалі Замовник, в особі директора ………., що діє на підставі Статуту, з одного боку і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «……….», надалі Виконавець, в особі директора ………., який діє на підставі Статуту, у подальшому «Сторони», а у відповідних випадках «Сторона», уклали цей договір (надалі за текстом Договір), про наступне:

ТЕРМІНИ
Рекламні послуги: Розміщення рекламного або іншого інформаційного зображення ……….
Рекламний плакат: Матеріальний носій інформаційного зображення ……….
Рекламні засоби: Спеціальні стаціонарні конструкції, які використовуються для розміщення реклами.
Ротація реклами: Зміна Замовником рекламних плакатів одного сюжету на рекламні плакати другого сюжету ……….
Технічне обслуговування: Усунення Виконавцем .....нанесеного рекламного зображення від щита, усунення брудних плям і сторонніх ……..прилеглої території, а також застосування інших засобів …….. підтримки зображення і конструкцій у належному технічному та естетичному стані.
Інші терміни, вживані в цьому договорі, надаються у розумінні Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 за №270/96-ВР і Типових правил про розміщення зовнішньої реклами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. N 2067.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується на умовах, передбачених Договором надати рекламні послуги по розміщенню рекламних плакатів на рекламних ……….. у м. Донецьку, їх технічне обслуговування, а Замовник зобов’язується здійснювати оплату на умовах цього Договору.
1.2. Умови розміщення реклами на стаціонарному засобі зовнішньої реклами:
№ п/п Тип рекламного засобу
Адреса рекламного засобу Площа рекламного засобу Тип рекламного плакату Вартість розміщення за один місяць, грн.
Період
розміщення
Ціна розміщення ПДВ Податок на рекламу
1.2. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Перед підписанням Договору Замовник оглянув та дослідів рекламні засоби, та знайшов їх придатними для розміщення рекламних плакатів.
2.2. Періодом надання послуг є ………., при цьому оплата здійснюється ……….
2.3. Виготовлення рекламних плакатів здійснюється Замовником. Рекламні матеріали передаються Виконавцю Замовником по акту ……. сторін, на складі Виконавця або за вказаною Виконавцем адресою.
2.4. У випадку виготовлення рекламних плакатів Замовником ……….
2.5. У разі експонування реклами Замовника більше одного місяця, а також у осінньо-зимовий період, гарантійні обов’язки Виконавця поширюються ……….
2.6. Виконавець здійснює технічне обслуговування рекламоносіїв та піддержання рекламного матеріалу в стані функціональної придатності ………. Гарантійний строк експлуатації паперових постерів на рекламних площах складає ……….
2.7. Поклійка припиняється в умовах, коли ……….
2.8. Замовник бере на себе усі ризики ……….
2.9. Перед розміщенням рекламного плакату Замовник, при наявності у рекламних матеріалах Замовника зображення знака для товарів, послуг (логотипу) на українській, іноземній мові надає Виконавцю наступні документи: ……….
2.10. Мова реклами визначається Законом України «Про рекламу».
2.11. У випадках використання рекламних матеріалів, нанесених на паперові постери, якщо термін експонування складає …… однієї рекламної кампанії, Замовник ……….. Якщо кількість площин у адресній програмі Замовника складає від 1 до 5 площин, ……….
2.12. У ході рекламної кампанії, за письмовим зверненням Замовника Виконавцем за окремою домовленістю, може здійснюватись ротація рекламних матеріалів ……….
2.13. За наявністю рішення контролюючих органів про порушення Замовником законодавства України „Про рекламу” Виконавець ……….
2.14. Замовник надає Виконавцю рекламні матеріали наступного характеру: ……….
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ
3.1. Приймання-передачі виконаних робіт оформляється Актом про надання послуг, підписаним учасниками цього договору.
3.2. Виконавець направляє Замовнику акт про надання рекламних послуг за кожний місяць надання послуг, а Замовник протягом десяти днів з дати направлення акту про надання рекламних послуг зобов’язаний його підписати, поставити на ньому печатку та передати Виконавцеві один екземпляр оригінала підписаного акту або мотивовані зауваження по ньому.
3.3. При висуненні Замовником в строк обумовлений п.3.2. Договору та прийняттям Виконавцем мотивованих зауважень по акту, ……….
3.4. ……….
3.5. У випадку не отримання Виконавцем підписаного акту наданих рекламних послуг або мотивованих зауважень ……….
3.6. Підписаний Виконавцем у порядку п.3.4. Договору акт приймання-передачі наданих рекламних послуг є підтвердженням відсутності претензій з боку Замовника і створює відповідні правові наслідки.
3.7. Сторони дійшли згоди, що уповноваженими особами на обмін документацією є особи, що мають таке право за законодавством, статутом або довіреністю відповідної сторони.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ (НЕ ОПЛАТІЛ, СНЯТИ)
4.1. Щомісячна вартість рекламних послуг (розміщення) визначена без нарахування податку на додану вартість 20% і податку на рекламу 0,5% ……….
4.2. Рекламні послуги сплачуються щомісячно одним платежем, оплата за кожний місяць сплачується Замовником у розмірі вказаному у п.4.1. Договору до ……….
4.3. Замовник за надання рекламних послуг у період з ………. сплачує на протязі 5 (п’яти) днів з моменту підписання цього договору.
4.4. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов’язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості: ……….

5. ПОРЯДОК ЗМІНИ РОЗМІРУ ОПЛАТИ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ.
5.1. У випадку перевищення курсу Долару суми ………. за один Долар, розмір щомісячної плати на наступний (розрахунковий) місяць автоматично збільшується за наступною формулою: A.k = A.n * K/ 5,30, де ………. У випадку зниження курсу Долару ……….. Дія цього пункту вступає в силу у випадку ……….
5.2. Протягом строку надання рекламних послуг Виконавець вправі направити Замовнику повідомлення з пропозицією про зміну плати за надання рекламних послуг, таке повідомлення Замовник розглядає ……….
5.3. У випадку узгодження запропонованих Виконавцем у відповідності до п.5.2. Договору змін, Сторони ……….
5.4. У випадку неузгодження запропонованих Виконавцем змін ……….
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник має право:
6.1.1. Здійснювати контроль за виконанням вимог цього договору, у тому числі здійснювати контрольні перевірки стану рекламоносіїв.
6.1.2. Письмово інформувати Виконавця про ……….
6.1.3. На умовах Договору здійснювати ротацію рекламних плакатів ……….
6.1.4. Отримати .......... фотозвіт ……….
6.1.5. Може відмовитися від броньованого рекламоносія не менше, ніж за ……….
6.2. Замовник зобов’язується:
6.2.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснювати сплату робіт (послуг) Виконавця.
6.2.2. Своєчасно надавати Виконавцю рекламні матеріали для їх розміщення на рекламоносіях.
6.2.3. Не виконувати самостійного ремонту або технічного обслуговування рекламоносіїв, наданих Виконавцем.
6.2.4 У обов’язковому порядку, за першою вимогою, надати контролюючому органу документальні підтвердження повноти і достовірності інформації, ……….
6.2.5 Без дозволу Виконавця не передавати права і обов’язки за цим Договором, а також не передавати стаціонарну конструкцію повністю чи долями третім особам, в тому числі ……….
6.3. Виконавець має право:
6.3.1. Пропонувати Замовнику додаткові Рекламні засоби для надання рекламних послуг.
6.3.2. Здійснювати контроль строків та порядку сплати Замовником робіт (послуг) згідно з умовами цього договору.
6.3.3. Вимагати від Замовника документацію про фактичний зміст реклами.
6.3.4. У відповідності до умов та строків цього договору вимагати ……….
6.3.5. Вимагати від Замовника ……….
6.3.6. Не здійснювати розміщення Рекламних плакатів, якщо таке ……….
6.4.1. Прийняти сплату послуг, яка надійшла від Замовника.
6.4.2. Прийняти у Замовника рекламні матеріали на підставі акту приймання-передачі.
6.4.3. Надати Замовнику фотозвіт, згідно умов цього договору.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством. Порушенням Договору є ……….
7.2. Виконавець не несе відповідальності за збереження рекламних матеріалів ……….
7.3. Забезпечення виконання обов’язків Замовника за надання Рекламних послуг є неустойка, яка ……….
7.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні результати господарської та іншої діяльності Замовника, яка ґрунтувалась, або могла ґрунтуватися ……….
7.5. Сторони погоджуються, що уся інформація має рекомендаційний характер і не може ……….. Замовник самостійно обирає шляхи використання маркетингового дослідження та ……….
7.6. Відповідно п.6. ст.232 Господарського кодексу України і до п. 1 ст.259 Цивільного кодексу України та за своєю домовленістю, Сторони збільшили позовну давність до вимог про стягнення та період нарахування неустойки (штрафу, пені) ……….
7.7. Збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, ……….
7.8. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Замовника лише після ……….
7.9. Відповідальність за відповідність рекламного матеріалу Законам України «Про рекламу», «Про мову», а також іншим нормативним актам покладається на Замовника.
7.10. Виконавець не несе відповідальності за недостовірність реклами, неправомірне або недобросовісне використання Замовником товарного знаку, ……….
7.11. Замовник несе повну відповідальність за зміст рекламних матеріалів та пов’язаної з ними документації і приймає на себе усі претензії та самостійно сплачує штрафні санкції контролюючих інстанцій, які виникають у зв’язку із ……….
 
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами.
8.2. Дія договору починає свій перебіг у момент укладення договору і діє до ………. включно, але не менше всього строку фактичного розміщення Рекламного плакату Замовника на Рекламному засобі Виконавця.
8.3. Закінчення строку дії чинного Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що лишились невиконаними.
8.4. Строк дії Договору автоматично не подовжується, у випадку ……….
8.5. Замовник попереджає про намір ініціювати розірвання договору ……….
 
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ
9.1. Під час проведення загальноміських заходів Виконавець має право передати займану Замовником рекламну плоскість, вказану в чинному договорі, для соціальних потреб міста, попередивши про це Замовника письмово за 3 дні. В цьому випадку Замовник отримує право на ……….
9.2. В разі розпорядження міської ради на демонтаж рекламних конструкцій ……….
 

10. ПРИПИНЕННЯ АБО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Відповідно до пункту 3 ст.6 Цивільного кодексу України сторони дійшли згоди, що в разі прострочення Замовником виконання зобов’язань, зазначених у розділі 3 Договору більше ніж на сімнадцять днів сумарно або поспіль, Виконавець має право ………. В цьому випадку ……….
10.2. За наявності місячної заборгованості за розміщення реклами, виконавець має право ……….
 
11. ЗМІНИ ДОГОВОРУ
11.1. Всі зміни до Договору після підписання останнього оформлюються письмово (крім п.5.1. Договору), узгоджуються та підписуються Сторонами та є його невід’ємною частиною.
11.2. ....................
11.3. .......................
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань в разі настання під час дії Договору обставин непереборної сили (форс-мажору).
12.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють такі події і обставини, на настання, дію, припинення яких вони не мали/мають можливості вплинути, а саме але не виключно: повені, землетруси, буревії, військові дії, громадянські заворушення, дія та бездіяльність органів влади, в тому рахунку органів місцевого самоврядування та таке інше.
12.3. Про настання форс-мажорних обставин Сторона, яка підпала під дію таких обставин повинна повідомити іншу Сторону протягом сімнадцяти робочих днів з дня початку дії таких обставин та надати іншій Стороні належне підтвердження про настання таких обставин.
12.4. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більш ніж 30 (тридцять) календарних днів, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання обов’язків за даним Договором і у такому випадку відповідна Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Спори, які виникають при виконанні, зміні або припиненні Договору, а також в зв’язку з ним вирішуються Сторонами ……….
13.2. Реорганізація Виконавця, або перехід права власності на стаціонарну конструкцію третім особам визнаються підставою для ……….
13.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів. Сторони зобов’язані ……….
13.4. Переведення боргу за Договором дозволяється за умови ……….
13.5. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
13.6. Всі Додатки до Договору – є невід’ємною частиною Договору.
13.7. Договір складено в двох оригінальних примірниках українською мовою, зрозумілою для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу: по одному для кожної із Сторін. Замовник є юридичною особою, Виконавець є юридичною особою.
 
14. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ СТОРІН
14.1. Виконавець є платником податку ………., а Замовник, є платником податку ……….

 
15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН


 
© 2009 ЮК "Основной Закон": юридические услуги, юридическая помощь и защита.
ГлавнаяИз зала судаКарта проездаЮристыКонтактыСообщение    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта